Trainingsplan


Akatsuki Dojo / Grappling / BJJ / Fullcontact Karate / Imanari Jiu-Jitsu

Akatsuki Dojo / Grappling / BJJ / Fullcontact Karate / Imanari Jiu-Jitsu
Akatsuki Dojo / Grappling / BJJ / Fullcontact Karate / Imanari Jiu-Jitsu

Schaffhauserstrasse 131, 8152 Glattbrugg ZH