Trainer


Akatsuki Dojo / Brazilian Jiu-Jitsu / BJJ / Grappling / Henko Kyokushin Karate / Imanari Jiu-Jitsu

Marco Kuster

Gründer Akatsuki Dojo 暁道場 (2014)

& Imanari Jiu-Jitsu Switzerland (2020)

 

 Seit 2015 als Vizepräsident der Sektion

Swiss Shotokan Karate Union (SSKU)

 

Offizieller Vertreter von

Kyokushin Karate-do Renmei Kyokushin-kan

Int. Self-Defense Karate Federation Kankiryu

 

Karate seit 1989, als Trainer seit 2010

5. Dan Karate (Kyokushin, Kankiryu, Shotokan)

 

BJJ seit 2014, als Trainer seit 2017

Black Belt - Imanari Jiu-Jitsu (IBJJF)